YASHWANTRAO CHAWHAN ART, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE

LAKHANDUR, DIST. BHANDARA

COLLEGE DEVELOPMENT COMMITTEE: 2017-22

SHRI BHAGYAWAN KISANRAO KHOBRAGADE                                   CHAIRMAN

Dr. SACHIN BHAGYAWAN KHOBRAGADE                                           MEMBER

Dr. RAKESH PREMDAS WASNIK                                                            MEMBER

Mr. PARASHRAM MAROTI THAKARE                                                   TEACHING STAFF REPRESENTATIVE

Dr. MORESHWAR PARSHURAM MORGHADE                                     TEACHING STAFF REPRESENTATIVE

Dr. ALKA ATUL DAHIKAR                                                                        TEACHING STAFF REPRESENTATIVE

Dr. VIRENDRA BALVIR TURKAR                                                             MEMBER

SHRI KISHOR DAYARAM KURZEKAR                                                     NON TEACHING STAFF REPRESENTATIVE

Dr. DEVENDRA RAMESHRAO BHAGAT                                                MEMBER

SHRI ROHIT LAXMIKANT NAITAM                                                        MEMBER

SHRI SUSHIL BHAGYAWAN KHOBRAGADE                                         MEMBER

SHRI NILTARAN NAVVIKAS MANDAL                                                   MEMBER

SHRI CHETAN MORESHWAR MORGHADE                                           MEMBER

Ku. SHARDA NARSINGH KACHWAH                                                      MEMBER

Dr. JAGANNATH VITHOBA DADVE                                                        EX- OFFICIO SECRETARY